คัมภีร์เจ้าของธุรกิจ

คัมภีร์เจ้าของธุรกิจชื่อเรื่อง : คัมภีร์เจ้าของธุรกิจ   

ชื่อผู้แต่ง :  

Call Number : 658 ค261 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 12 พ.ย.2565 หนังสือ “คัมภีร์เจ้าของธุรกิจหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือในการสร้างธุรกิจ โดยผลงานวิจัยและแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจจากผู้นำทางความคิดของ  Harvard Business Review อย่างเช่น Marc Andreessen และ Reid Hoffman ซึ่งมีวิธีการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในการสร้างธุรกิจ ทักษะและคุณลักษณะต่อการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ วิธีการศึกษาและประเมินโอกาสความสำเร็จของตัวธุรกิจ การพิจารณาตัวแบบธุรกิจและกลยุทธ์การแข่งขัน การทดสอบสมมติฐานในหลาย ๆ ด้าน ก่อนการสร้างธุรกิจจริง ฯลฯ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับตนเอง มาค้นหาคำตอบ ? ได้จากหนังสือเล่มนี้ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oคัมภีร์เจ้าของธุรกิจ / Harvard business review ; ณัฐยา สินตระการผล, วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, ผู้แปล

คัมภีร์เจ้าของธุรกิจ