คิด เห็น เป็นภาพ : Visual Thinking

 คิด เห็น เป็นภาพ : Visual Thinkingชื่อเรื่อง: คิด เห็น เป็นภาพ : Visual Thinking 

ชื่อผู้แต่ง: วรัตม์ เชิดเกียรติตระกูล 

Call Number: 153.3 ว294ค 2563 

รายละเอียด:แนะนำหนังสือ  22 ต.ค. 2563 หนังสือคิด เห็น เป็นภาพ : Visual Thinking ” หนังสือเล่มนี้ได้ให้เราเรียนรู้กระบวนการออกแบบความคิดที่จะช่วยสร้าง “วิธี” คิดใหม่ด้วยการใช้ภาพวาดแบบง่ายๆ เพื่อให้เราคิดและมองอะไรชัดขึ้น ง่ายขึ้น สนุกขึ้น ตลอดจช่วยพัฒนาเทคนิคการสื่อสาร การเรียนรู้ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และยังสามารถประยุกต์การใช้เครื่องมือ Visual Thinking เพื่อให้เข้ากับการเรียน การทำงานและนำไปใช้ได้จริง จากหนังสือเล่มนี้! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oคิด เห็น เป็นภาพ : Visual Thinking / วรัตม์ เชิดเกียรติตระกูล

คิด เห็น เป็นภาพ : Visual Thinking