คุณวิชัย ทองแตง ผู้บริหารของเครือโรงพยาบาลชั้นนำ เยี่ยมชมห้องสมุดมารวย

คุณวิชัย ทองแตง ผู้บริหารของเครือโรงพยาบาลชั้นนำ ที่มีเครือข่ายกว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่งในปัจจุบัน (เคยติดอันดับมหาเศรษฐีอันดับ 20 ของเมืองไทยจากการประกาศของนิตยสารฟอร์บส์ ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. 2555) เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดมารวย มหาวิทยาลัยสยาม โดยมี ดร. วิจิตร สุพินิจ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม (อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) และ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม นำชมและแนะนำห้องสมุดมารวย และศูนย์ปฎิบัติการทางการเงิน (Financial Laboratory) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร19) ชั้น 6

คุณวิชัย ทองแตง ผู้บริหารของเครือโรงพยาบาลชั้นนำ เยี่ยมชมห้องสมุดมารวย