คู่มือกดจุดหยุดโรค 5,000 ปี 

คู่มือกดจุดหยุดโรค 5,000 ปีชื่อเรื่อง : คู่มือกดจุดหยุดโรค 5,000 ปี 

ชื่อผู้แต่ง : พินิจ จันทร  

Call Number : พ 615.822 พ685ค 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  16 ธ.ค.2565 หนังสือ “คู่มือกดจุดหยุดโรค 5,000 ปี” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการกดจุด ซึ่งเป็นศาสตร์และตำราแขนงหนึ่งของจีนที่มีมานานมากกว่า 5,000 ปี โดยผู้เขียนได้รวบรวมวิธีการกดจุด ที่มีการใช้นิ้วมือหรือข้อต่อกระดูกนิ้วมือกดลงบนฝ่าเท้าบริเวณตำแหน่งที่ส่งผลสะท้อนไปยังอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อใช้ในการบำบัดรักษาโรคภัยต่าง ๆ อันเกิดขึ้นในร่างกายของเรา พร้อมภาพประกอบการอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดและเทคนิคท่าพื้นฐานในการกดจุดหยุดโรคต่าง ๆ ได้ มาค้นหาวิธีการที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้สามารถตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอน มาค้นหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oคู่มือกดจุดหยุดโรค 5,000 ปี / พินิจ จันทร

คู่มือกดจุดหยุดโรค 5,000 ปี