คู่มือ การเข้าใช้บริการ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ

คลิกอ่าน  คู่มือการเข้าใช้บริการสำนักทรัพยากรสารสนเทศ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12 ชั้น 2 ) เปิดทำการ ทุกวัน เวลา 08.30-19.00 น.  ยกเว้นวันอาทิตย์ ปิดทำการเวลา 16.30 น.   โทร : 0-2457-0068 ต่อ 5142