คู่มือวิเคราะห์หุ้นรายกลุ่ม ฉบับเข้าใจง่าย 

คู่มือวิเคราะห์หุ้นรายกลุ่ม ฉบับเข้าใจง่าย ชื่อเรื่อง : คู่มือวิเคราะห์หุ้นรายกลุ่ม ฉบับเข้าใจง่าย   

ชื่อผู้แต่ง : คฑาวุธ จำปาหมื่น  

Call Number : พ 332.6322 ค138ค 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  8 ธ.ค.2565 หนังสือ “คู่มือวิเคราะห์หุ้นรายกลุ่ม ฉบับเข้าใจง่าย” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน โดยเนื้อหาเริ่มตั้งแต่จากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การหามูลค่าที่เหมาะสมในการลงทุน แนะนำหุ้นเด่นในแต่ละกลุ่ม เทคนิคทำให้คุณจับจังหวะเข้าลงทุนเป็น รวมถึงแนะนำปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อให้คุณก้าวเดินในตลาดการลงทุนได้อย่างมั่นใจและสามารถทำกำไรได้ในระยะยาว ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือช่วยให้คุณมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุน ช่วยในเรื่องการวิเคราะห์หุ้นรายกลุ่มให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น พร้อมเทคนิคและกลยุทธ์การลงทุนแบบชั้นเซียนกันไปเลย มาค้นหาคำตอบ ? ได้จากหนังสือเล่มนี้ !   


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oคู่มือวิเคราะห์หุ้นรายกลุ่ม ฉบับเข้าใจง่าย/ คฑาวุธ จำปาหมื่น

คู่มือวิเคราะห์หุ้นรายกลุ่ม ฉบับเข้าใจง่าย