คู่มือสอบ TOEIC เจาะศัพท์ออกสอบบ่อย ฉบับสมบูรณ์ 

ชื่อเรื่อง:คู่มือสอบ TOEIC เจาะศัพท์ออกสอบบ่อย ฉบับสมบูรณ์ 

ชื่อผู้แต่ง :  วโรดม วณิชศิลป์ 

Call Number: 428.0076 ว339ค 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  8 ต.ค. 2563 หนังสือ “ คู่มือสอบ TOEIC เจาะศัพท์ออกสอบบ่อย ฉบับสมบูรณ์ ”  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ TOEIC และพื้นฐานในการเรียน ซึ่งได้แก่ รากศัพท์ (Root Words), Prefix Suffix ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษและคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยได้ง่ายยิ่งขึ้น ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oคู่มือสอบ TOEIC เจาะศัพท์ออกสอบบ่อย ฉบับสมบูรณ์ / วโรดม วณิชศิลป์

คู่มือสอบ TOEIC เจาะศัพท์ออกสอบบ่อย ฉบับสมบูรณ์