คู่มือเอาชนะภาวะสติแตก

คู่มือเอาชนะภาวะสติแตกชื่อเรื่อง : คู่มือเอาชนะภาวะสติแตก 

ชื่อผู้แต่ง : วีกส์, แคลร์ 

Call Number : พ 616.8527 ว811ค 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  3 ม.ค.2566 หนังสือ “คู่มือเอาชนะภาวะสติแตก” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้และความเข้าใจในการที่จะช่วยให้คุณรับมือกับอาการเจ็บป่วยจากความวิตกกังวลได้อย่างมีสติ ไม่ว่าจะเป็น ความกลัว ความเครียด มือสั่น ใจสั่น นอนไม่หลับ ฯลฯ ซึ่งผู้เขียนดร. แคลร์ วีกส์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาอาการเจ็บป่วยจากภาวะวิตกกังวลและเป็นผู้บุกเบิกการรักษาตามแนวทางบำบัดความคิดแบบใหม่ และหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือที่จะช่วยผู้ป่วยที่กำลังเผชิญกับสิ่งใด ขจัดความกลัวในใจและสร้างเสียงภายในอันเข็มแข็งขึ้นมาได้และเมื่อนั้นคุณก็จะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไป เพราะหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเอาชนะภาวะสติแตกได้อย่างแน่นอน !


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oคู่มือเอาชนะภาวะสติแตก / Claire Weekes ; พลอยแสง เอกญาติ, ผู้แปล

คู่มือเอาชนะภาวะสติแตก