จริยธรรมในวิชาชีพตำรวจ

จริยธรรมในวิชาชีพตำรวจชื่อเรื่อง : จริยธรรมในวิชาชีพตำรวจ 

ชื่อผู้แต่ง : อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์   

Call Number : 174.3 อ133จ 2559 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 7 ก.พ.2566 หนังสือ “จริยธรรมในวิชาชีพตำรวจ”  หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพตำรวจ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยชุด “จริยธรรมในวิชาชีพ” ที่นำเสนอถึงปัญหาจริยธรรมในวิชาชีพตำรวจ สาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการละเมิดจริยธรรมในวิชาชีพของตำรวจ เพื่อเป็นการสร้างแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยความมีจริยธรรม อันจะนำไปสู่แนวทางในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะช่วยให้การแก้ปัญหาทางจริยธรรมในวิชาชีพตำรวจได้เป็นอย่างดี มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือเล่มนี้ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oจริยธรรมในวิชาชีพตำรวจ/ อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์, ปรีดา เปี่ยมวารี, สุมนทิพย์ จิตสว่าง

 

จริยธรรมในวิชาชีพตำรวจ