จริยธรรมในวิชาชีพทหาร

จริยธรรมในวิชาชีพทหารชื่อเรื่อง : จริยธรรมในวิชาชีพทหาร 

ชื่อผู้แต่ง : ศานิต สร้างสมวงษ์ 

Call Number : 174.9355 ศ344จ 2559 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 3 ก.พ.2566 หนังสือ “จริยธรรมในวิชาชีพทหาร” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทหาร คือผู้ที่มีความสง่างามและสูงส่งของข้าราชการทหารและดำรงอยู่ในกรอบจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทหาร โดยได้รวบรวมถึงหลักธรรม ความเป็นมาของจริธรรมในวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาของจริยธรรมในวิชาชีพทหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งหนังสือเล่มนี้นับว่ามีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างมากต่อหน่วยงาน และสามารถนำมาปฏิบัติ พัฒนา และส่งเสริมในวิชาชีพทหารได้ มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ จากหนังสือเล่มนี้  ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oจริยธรรมในวิชาชีพทหาร/ ศานิต สร้างสมวงษ์, พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์

 

จริยธรรมในวิชาชีพทหาร