จริยธรรมในวิชาชีพนักธุรกิจ

จริยธรรมในวิชาชีพนักธุรกิจชื่อเรื่อง : จริยธรรมในวิชาชีพนักธุรกิจ 

ชื่อผู้แต่ง : จินตนา บุญบงการ 

Call Number : 174.4 จ482จ 2559 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 2 ก.พ.2566 หนังสือ “จริยธรรมในวิชาชีพนักธุรกิจ” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพนักธุรกิจ โดยผู้เขียนและคณะวิจัยได้รวบรวมเนื้อหาจริยธรรมวิชาชีพนักธุรกิจและจรรยาบรรณของนักธุรกิจ รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพนักธุรกิจและแนวทางแก้ไข นโยบาย  และแนวทางพัฒนาจริยธรรมของนักธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่จะทำธุรกิจและนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมกับการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน มาค้นหาคำตอบได้ จากหนังสือเล่มนี้  ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oจริยธรรมในวิชาชีพนักธุรกิจ/ จินตนา บุญบงการ …[และคนอื่น ๆ]

 

จริยธรรมในวิชาชีพนักธุรกิจ