ชนะตลาดด้วย Elliott Wave วิธีหาจุดเข้าซื้อและทำกำไร

ชนะตลาดด้วย Elliott Wave วิธีหาจุดเข้าซื้อและทำกำไรชื่อเรื่อง : ชนะตลาดด้วย Elliott Wave วิธีหาจุดเข้าซื้อและทำกำไร 

ชื่อผู้แต่ง : สมิทธ์ อุดมมะนะ 

Call Number : พ 332.6322 ส313ช 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 6 ต.ค.2565 หนังสือ “ชนะตลาดด้วย Elliott Wave วิธีหาจุดเข้าซื้อและทำกำไร” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการลงทุน โดยผู้เขียน ดร.สมิทธ์ อุดมมะนะ เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการลงทุน โดยเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานการดูกราฟ ลักษณะราคาแนวโน้มขาขึ้นและขาลง รูปแบบการกลับตัวของแท่งเทียน ไปจนถึงการนำทฤษฎี Elliott Wave ไปใช้ เพื่อหาจุดเข้าซื้อจุดไหนคือจุดเริ่มต้นของคลื่น การตรวจสอบการเกิดและการจบคลื่น Impulsion และ Standard Correction วิธีการหาเป้าหมายและทำกำไรในแต่ละคลื่น ลักษณะกราฟแบบไหนควรลงทุน และที่สำคัญราคาในอนาคตจะไปที่เท่าไร ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักลงทุนที่สามารถนำไปสร้างโอกาสให้กับพอร์ตของตนเองได้ไม่ว่าจะเป็น หุ้น ทองคำ คริป โทเคอร์เรนซี ฯลฯ มาค้นหาคำตอบได้ จากหนังสือเล่มนี้ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oชนะตลาดด้วย Elliott Wave วิธีหาจุดเข้าซื้อและทำกำไร/ สมิทธ์ อุดมมะนะ

ชนะตลาดด้วย Elliott Wave วิธีหาจุดเข้าซื้อและทำกำไร