ช่างมอเตอร์ไซค์

629.2275 ก281ช 2564ชื่อเรื่อง : ช่างมอเตอร์ไซค์   

ชื่อผู้แต่ง : กฤษณ์ อินทรนนท์ 

Call Number : 629.2275 ก281ช 2564

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 1 พ.ย.2565 หนังสือ “ช่างมอเตอร์ไซค์” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ของรถมอเตอร์ไซค์ (จักรยานยนต์) โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐาน โครงสร้าง ระบบกลไกที่สำคัญ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ของรถมอเตอร์ไซค์ รวมถึงการตรวจสอบชิ้นส่วน เพื่อประเมินสมรรถนะการทำงานของระบบเครื่องยนต์ ระบบคลัตช์ และระบบส่งกำลัง ซึ่งหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดทุกขั้นตอนพร้อมภาพประกอบทำให้ผู้ที่อยากเป็นช่างซ่อมหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ง่าย ใครรักและอยากเป็นเจ้าของร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ เล่มนี้สามารถตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอน !


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oช่างมอเตอร์ไซค์ / กฤษณ์ อินทรนนท์

ช่างมอเตอร์ไซค์