ติวเข้มสอบ TU-GET พิชิตข้อสอบเต็ม 100% คะแนน 900++

ติวเข้มสอบ TU-GET พิชิตข้อสอบเต็ม 100% คะแนน 900++ชื่อเรื่อง : ติวเข้มสอบ TU-GET พิชิตข้อสอบเต็ม 100% คะแนน 900++ 

ชื่อผู้แต่ง : อวิกา คูหาสวัสดิ์ 

Call Number: 428.0076 อ441ต 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 23 พ.ย. 2564 หนังสือ “ติวเข้มสอบ TU-GET พิชิตข้อสอบเต็ม 100% คะแนน 900++” หนังสือเล่มนี้เป็นแนวข้อสอบ TU-GET โดยมีเนื้อหาของการอ่านโดยใช้หลักไวยากรณ์  เจาะลึกแนวข้อสอบในส่วน Sentence Completion และ Error Identificaion และในส่วนการอ่านโดยใช้บริบทรอบข้าง Contextual Reading พร้อมคำศัพท์และเทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยให้คุณผู้อ่านเรียนรู้และสามารถประสบความสำเร็จพิชิตข้อสอบ TU-GET ได้อย่างแน่นอนด้วยหนังสือเล่มนี้ !   


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oติวเข้มสอบ TU-GET พิชิตข้อสอบเต็ม 100% คะแนน 900++/ อวิกา คูหาสวัสดิ์, กองบรรณาธิการThink Beyo

ติวเข้มสอบ TU-GET พิชิตข้อสอบเต็ม 100% คะแนน 900++