ตีแตก TOEIC เพิ่มคะแนนสอบ

ตีแตก TOEIC เพิ่มคะแนนสอบชื่อเรื่อง : ตีแตก TOEIC เพิ่มคะแนนสอบ 

ชื่อผู้แต่ง : สุวัฒน์ ธาดาวุธ 

Call Number: 428.0076 ส876ต 2564 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 12 พ.ย. 2564 หนังสือ ตีแตก TOEIC เพิ่มคะแนนสอบ”  

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาการใช้ภาษาอังกฤษและแนวข้อสอบ TOEIC เริ่มตั้งแต่ ความรู้ทั่วไปก่อนสอบ  TOEIC ซึ่งผู้ที่จะสอบจะต้องมีทักษะ การฟัง การอ่าน ทบทวนไวยากรณ์ และทบทวนคำศัพท์ พร้อมคลิปเสียงที่ใช้ประกอบการฟังสามารถดาวน์โหลดหรือสแกน QR Code ได้ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถฝึกทักษะการฟัง สำเนียง ภาษาที่ถูกต้องและเข้าใจมากยิ่งขึ้น แล้วยังรวบรวมส่วนของเฉลยแนวข้อสอบพร้อมคำอธิบายเอาไว้อีกด้วย และหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ที่จะต้องการสอบ TOEIC ให้ประสบกับความสำเร็จได้อย่างแน่นนอน !


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oตีแตก TOEIC เพิ่มคะแนนสอบ/ สุวัฒน์ ธาดาวุธ, ศตวรรธ คีรีวัน, Mr.Brian W. Mee

ตีแตก TOEIC เพิ่มคะแนนสอบ