ต่อยอดการเขียนโปรแกรมด้วย Python Library + Framework

ชื่อเรื่อง : ต่อยอดการเขียนโปรแกรมด้วย Python Library + Framework

ชื่อผู้แต่ง : สุพจน์ สง่ากอ

Call Number : 005.133 ส826ต 2565

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  5 เมษายน 2567 หนังสือ “ต่อยอดการเขียนโปรแกรมด้วย Python Library + Framework” คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานและนักพัฒนาโปรแกรมที่เขียนภาษาไพทอนเป็นอยู่แล้ว ได้รู้จักและประยุกต์ใช้ไลบรารีและเฟรมเวิร์กในการพัฒนาโปรแกรมในด้านต่างๆ ได้แก่ Pygame เขียนโค้ดสร้างเกมด้วยตนเอง,  Django เรียนรู้เฟรมเวิร์กและเริ่มต้นสร้างเว็บแอพพลิเคชันสำหรับไลบรารีสำหรับ Data Science & Machine Learning scikit-learn ได้แก่ Numpy สร้างและจัดการข้อมูลแบบอาร์เรย์, Pandas โหลด และจัดการชุดข้อมูล, Matplotlib พล็อตกราฟแสดงข้อมูล และ scikit-learn การทำแมชชีนเลิร์นนิง เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจที่มีพื้นฐาน Python มาก่อน


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oต่อยอดการเขียนโปรแกรมด้วย Python Library + Framework / สุพจน์ สง่ากอง,ปิยะ นากสงค์