ต่อยอดพัฒนาโมไบล์แอพด้วย Flutter + Firebase

ชื่อเรื่อง : ต่อยอดพัฒนาโมไบล์แอพด้วย Flutter + Firebase

ชื่อผู้แต่ง : จีราวุธ วารินทร์ 

Call Number : 005.35 จ575ต 2564

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  5 กันยายน 2566

หนังสือ “ต่อยอดพัฒนาโมไบล์แอพด้วย Flutter + Firebase ” เล่มนี้ ได้กล่าวถึงวิธีใช้งาน Firebase ร่วมกับ Flutter ซึ่งครอบคลุมสิ่งที่จำเป็นต้องทราบทั้งหมด โดยส่วนแรกได้แนะนำพื้นฐาน Flutter ด้านต่าง ๆ ที่จะต้องนำมาใช้งานกับ Firebase อาทิ การกำหนด Scoped Access เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะวิดเจ็ตที่กำหนด (InheritedWidget และ Provider) พื้นฐานเกี่ยวกับ Future และ Stream และการใช้ StreamBuilder วิดเจ็ตเพื่อนำข้อมูลจาก Stream มาแสดงผล เป็นต้นส่วนที่สองของหนังสือได้แสดงตัวอย่างการสร้างแอพพลิเคชันโดยใช้ Firebase เริ่มต้นจากแนะนำวิธีติดตั้ง Firebase ลงในโปรเจ็กต์ ตัวอย่างการสร้างแอปพลิเคชันที่สามารถเขียนข้อมูล อ่านข้อมูล แก้ไขข้อมูล และลบข้อมูลในแบบเรียลไทม์ ตัวอย่างแอปพลิเคชันที่มีระบบล็อกอิน โดยใช้อีเมลและรหัสผ่านร่วมกับบริการ Firebase Authentication เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจที่มีพื้นฐานสร้างแอพด้วย Flutter มาก่อน


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oต่อยอดพัฒนาโมไบล์แอพด้วย Flutter + Firebase/ จีราวุธ วารินทร์