ทฤษฎีดนตรีตะวันตก

ชื่อเรื่อง : ทฤษฎีดนตรีตะวันตก

ชื่อผู้แต่ง : วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น

Call Number : 781.1 ว634ท 2561

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 7 มกราคม 2567 หนังสือ “ทฤษฎีดนตรีตะวันตก” เล่มนี้มีเนื้อหาทั้งหมด 9 บท เริ่มจากระดับเบื้องต้นจนถึงวิธีการสร้างทรัยแอดและคอร์ดทบเจ็ด รวมทั้งความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานระหว่างคอร์ดต่างๆ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเท่าที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีตะวันตก สำหรับการจัดวางเนื้อหาในแต่ละบทครอบคลุมเนื้อหาในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกัน ตามด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท และคำเฉลยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม โดยผู้เขียนแนะนำให้พยายามทำความเข้าใจกับเนื้อหาในบทนั้น ๆ ก่อน จากนั้นจึงเริ่มต้นทำแบบฝึกหัด ถ้าผู้อ่านไม่สามารถตอบคำถามแต่ละข้อได้ ก็ให้กลับไปทบทวนประเด็นนั้นๆ ทีละประเด็นอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้การจัดเรียงลำดับเนื้อหาภายในเล่ม เป็นไปตามความคิดเห็นและประสบการณ์การสอนของผู้เขียน ซึ่งผู้เขียนพยายามใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือผู้อ่านที่สนใจสามารถทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oทฤษฎีดนตรีตะวันตก / วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น