Kallaya Suppapanmanee

ชื่อเรื่อง : เมื่อผมใช้จิตวิทยาเอาตัวรอด (และรุ่งเรือง) ในสมรภูมิออฟฟิศ ชื่อผู้แต่ง : แมคแคมมอน, รอสส์ Call Number : พ 158.7 ม861ม 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 10 มิถุนายน 2567 หนังสือ “เมื่อผมใช้จิตวิทยาเอาตัวรอด (และรุ่งเรือง) ในสมรภูมิออฟฟิศ” เล่มนี้อัดแน่นไปด้วยคำแนะนำที่จะช่วยให้คุณเอาตัวรอดในเส้นทางการทำงาน และอยู่อย่างราบรื่นแถมยังรุ่งเรื่อง ไม่โดนกลบรัศมีง่ายๆ แน่นอน ดังนั้นต้องฝึกสื่อสารด้วยคำหยาบคาย อย่าทำตัวผู้ดีเมื่อต้องรับมือกับคนเฮงซวย จงมองว่าตัวเองเป็น “คนนอก” เสมอ อย่าอธิบายว่าทำไมถึงมาสาย เขียนอีเมลโดยคิดว่าตัวเองคือโรเบิร์ต เดอ นีโร เครื่องแต่งกายช่วยให้คุณทำงานเก่งขึ้นได้ เป็นต้น ทักษะสำคัญในที่ทำงานจะไม่มีใครบอกคุณ (เพราะกลัวคุณปังกว่า!) เพื่อนร่วมงานเป็นพิษ เจ้านายเฮงซวยงานด่วนตลอดเวลาการประชุมลากยาวไม่รู้จบสิ้นแค่คิดว่าจะต้องมาทำงานก็เหนื่อยแล้ว แต่เอาเข้าจริงก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกแค่ต้องใช้จิตวิทยาให้เป็น และเดินเกมอย่างมีกลยุทธ์เท่านั้นเราก็จะอยู่รอดได้แบบสบายๆ Link to Library Row Hit Heading 1 1 […]

เมื่อผมใช้จิตวิทยาเอาตัวรอด (และรุ่งเรือง) ในสมรภูมิออฟฟิศ Read More »

ชื่อเรื่อง : Work less, earn more money เทคนิคมีเงินใช้ตลอดชีวิตแบบคนฉลาด ชื่อผู้แต่ง : กร อุดมเศรษฐทรัพย์ Call Number : พ 332.0415 ก151ท 2567 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 9 มิถุนายน 2567 หนังสือ “Work less, earn more money เทคนิคมีเงินใช้ตลอดชีวิตแบบคนฉลาด” เล่มนี้พร้อมที่จะเสนอนานาเทคนิค ที่จะทำให้ผู้อ่านรู้จักออม รู้คุณค่าของเงิน รู้จักสร้างหลักประกัน และความกล้าเสี่ยงที่จะลงทุน หากผู้อ่านนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ ฐานะทางการเงินก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอน เพราะว่าคุณจะมีการจัดการและบริหารเงินอย่างเป็นระบบ นอกจากจะอยู่อย่างสุขสบายแล้ว คนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ ลูก และญาติพี่น้องคนอื่นๆ ก็จะสุขสบายไปด้วย ภายในเล่มนี้จึงได้นำเสนอเนื้อหา และวิธีอันชาญฉลาด ไม่ว่าจะเป็น การปรับ Mind Set เรื่องการเก็บเงิน

Work less, earn more money เทคนิคมีเงินใช้ตลอดชีวิตแบบคนฉลาด Read More »

ชื่อเรื่อง : Atlas of oral diseases : a guide for daily practice ฉบับภาษาไทย ชื่อผู้แต่ง : เดอร์วาล, ไอแซค แวน Call Number : 616.31 ด916อ 2561 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 8 มิถุนายน 2567 หนังสือ “Atlas of oral diseases : a guide for daily practice ฉบับภาษาไทย” เล่มนี้เรียบเรียงและจัดแปลเป็นภาษาไทย เพื่อช่วยให้ทันตแพทย์สำหรับการวินิจฉัย และเมื่อต้องการรักษาผู้ป่วยที่มีโรคช่องปาก โดยในแต่ละบทจะมุ่งเน้นไปที่ความผิดปกติของเยื่อบุช่องปากเนื้อเยื่ออ่อนซึ่งรวมไปถึงต่อมน้ำลายเล็ก ริมฝีปาก ลิ้น เหงือก เพดานปาก และกระดูกขากรรไกร เป็นต้น และถือได้ว่าเป็นตำราที่มีความพิเศษอย่างยิ่ง มีภาพที่สวยงาม ชัดเจน

Atlas of oral diseases : a guide for daily practice ฉบับภาษาไทย Read More »

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาองค์การ ( ORGANIZATION DEVELOPMENT ) ชื่อผู้แต่ง : เดชา เดชะวัฒนไพศาล Call Number : 658.406 ด841ก 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 7 มิถุนายน 2567 หนังสือ “การพัฒนาองค์การ ( ORGANIZATION DEVELOPMENT )” เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นในรูปแบบที่เข้าใจง่าย มีเนื้อหาที่ครอบคลุมตั้งแต่นิยาม ความหมาย ความเป็นมา แนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมการพัฒนาองค์การลักษณะต่างๆ ที่สามารถช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ ตลอดจนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมดังกล่าว ผู้เขียนยังได้สอดแทรกงานวิจัย กรณีศึกษา เรื่องเล่า รวมถึงวิธีการปฏิบัติร่วมสมัยที่สอดคล้องกับเนื้อหาแต่ละบท เพื่อให้ผู้อ่าน นิสิต นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาองค์การ หรือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือในสายงานต่างๆ ตลอดจนผู้บริหาร ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป สามารถทำความเข้าใจ เรียนรู้ และสังเคราะห์เนื้อหาในบทต่างๆ เพื่อประโยชน์ไม่เพียงแต่ในเชิงวิชาการ หากสามารถเชื่อมโยงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การร่วมสมัยเหล่านี้ไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงต่อไป Link

การพัฒนาองค์การ ( ORGANIZATION DEVELOPMENT ) Read More »

ชื่อเรื่อง :สร้างงาน Design ง่ายๆ ใช้ได้ทุก Media ด้วย Canva ชื่อผู้แต่ง : ดวงพร เกี๋ยงคำ Call Number : 006.68 ด211ส 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 6 มิถุนายน 2567 หนังสือ “สร้างงาน Design ง่ายๆ ใช้ได้ทุก Media ด้วย Canva” เล่มนี้ได้เจาะลึกการออกแบบงานดีไซน์ Ads ป้ายแบบเนอร์ สื่อโฆษณา คลิปวิดีโอ ของแฟลตฟอร์มต่างๆ ที่มีใน Canva เอาไว้ครบทุกหัวข้อ เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายได้ทำงานออกแบบได้ครบทุกเรื่องที่ต้องการ บางคนเป็น YouTuber บางคนอาจเป็น Influencer บางคนอยากออกแบบงานเอง จะเป็นมืออาชีพหรือมือสมัครเล่น ก็สามารถสร้างโพสต์ สร้างแอด สร้างสตอรี่ สร้างงานสิ่งพิมพ์ของตนเองได้อย่างสวยงาม รวมถึงการสร้างวิดีโอตัดต่อเพื่อนำไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ นอกจากนี้ยังสร้างงานสิ่งพิมพ์จะเป็น โปสเตอร์

สร้างงาน Design ง่ายๆ ใช้ได้ทุก Media ด้วย Canva Read More »

ชื่อเรื่อง : การบัญชีบริหาร ชื่อผู้แต่ง : สุปราณี ศุกระเศรณี Call Number : 657 ส823ก 2565 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 10 พฤษภาคม 2567 หนังสือ “การบัญชีบริหาร” เล่มนี้ได้เรียบเรียงและแต่งขึ้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาการบัญชีบริหารหรือการบัญชีเพื่อการจัดการ ตามหลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาต่างๆ และสามารถใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบการเรียนวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ ตามหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้เช่นกัน เนื้อหาแบ่งเป็น 12 บท และเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำสื่อการสอนชนิดต่างๆ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและนิสิตนักศึกษาดาวน์โหลดไปใช้ได้จากเว็บไซต์และบล็อกของหนังสือได้   Link to Library Row Hit Heading 1 3 การบัญชีบริหาร / สุปราณี ศุกระเศรณี …[และคนอื่นๆ]

การบัญชีบริหาร Read More »

ชื่อเรื่อง : ตำราการวิจัยทางคลินิก ชื่อผู้แต่ง : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ; พรรณี ปิติสุทธิธรรม, ชยันต์ พิเชียรสุนทร, บรรณาธิการ Call Number : 001.4 ต367 2564 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 9 พฤษภาคม 2567 หนังสือ “ตำราการวิจัยทางคลินิก” เล่มนี้เป็นการประมวลและเรียบเรียงความก้าวหน้าใหม่ๆ ของการวิจัยทางคลินิก ทั้งในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ จากรายงานในแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงได้ หนังสือเล่มนี้ถือเป็นตำราการวิจัยทางคลินิกภาษาไทยที่ถูกออกแบบให้เรียงลำดับขั้นตอนในการวิจัยทางคลินิกตั้งแต่ขั้นตอนแรก คือการเลือกรูปแบบการวิจัยทางคลินิกที่เหมาะสมเพื่อตอบคำถามของการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัยทางคลินิก เป็นต้น และจบลงด้วยกรณีศึกษาของการวิจัยวัคซีนทางคลินิก หนังสือเล่มนี้จึงเป็นตำราที่ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและนักวิจัยทางคลินิกที่จะนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการได้ Link to Library Row Hit Heading 1 2 ตำราการวิจัยทางคลินิก / คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ; พรรณี ปิติสุทธิธรรม, ชยันต์ พิเช

ตำราการวิจัยทางคลินิก Read More »

ชื่อเรื่อง : คู่มือนักวิจัยมือใหม่ : การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์ ชื่อผู้แต่ง : จรณิต แก้วกังวาล Call Number : 001.4 จ145ค 2562 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 8 พฤษภาคม 2567 หนังสือ “คู่มือนักวิจัยมือใหม่ : การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์” เล่มนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนําเสนอแนวทางการศึกษา ทางด้านการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ และสาธารณสุข โดยประสานองค์ความรู้ทางด้านระบาดวิทยา (Epidemiology) ด้านระเบียบวิธีการวิจัย (Research methodology) และชีวสถิติ (Biostatistics) เข้าด้วยกัน ในแต่ละบทซึ่งจําแนกตามรูปแบบการวิจัยมาตรฐานแบบต่างๆ จะครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการทั้งหมดที่ควรคํานึงถึงตั้งแต่ช่วงวางแผนการวิจัย การจัดเก็บและวางระบบโครงสร้างข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การทําตาราง และเขียนสรุปผลจาการวิเคราะห์โจทย์วิจัยที่ต้องการคําตอบ กรณีศึกษาต่างๆ เกือบทั้งหมดที่นําเสนอในแต่ละบท เป็นตัวอย่างที่ใช้ข้อมูลบางส่วนที่ได้จากการศึกษา และมีการนําเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มีผู้พิจารณาทบทวน (Peer review journal) มาแล้ว การนําเสนอในแต่ละบทจะสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่ต้องอ่านทุกบทไปตามลําดับ ผู้วิจัยสามารถเลือกอ่านได้ตามแนวทางของโจทย์วิจัยของตนที่ตรงกับชื่อบทนั้นๆ

คู่มือนักวิจัยมือใหม่ : การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์ Read More »

ชื่อเรื่อง : การตรวจและวินิจฉัยโรคช่องปาก ชื่อผู้แต่ง : วรางคณา ชิดช่วงชัย, สุพาณี ธนาคุณ, บรรณาธิการ Call Number : 617.63 ก451 2563 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 7 พฤษภาคม 2567  หนังสือ “การตรวจและวินิจฉัยโรคช่องปาก” เล่มนี้เป็นตำราที่เป็นความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางคลินิกของทันตแพทย์ ทั้งนี้ภายในเล่มได้มีการเพิ่มเติมภาพประกอบและปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ศาสตร์ในการวินิจฉัยโรคเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย กระบวนการวินิจฉัยโรค ประวัติผู้ป่วย อาการและอาการแสดงในช่องปาก หลักการตรวจทางคลินิก และการตรวจนอกช่องปากทางคลินิก เป็นต้น นอกจากที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น ยังมีเนื้อหาที่สำคัญๆ อีกมาก หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักศึกษาทันตแพทย์ และทันตแพทย์โดยทั่วไป ในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยต่อไป Link to Library Row Hit Heading 1 1 การตรวจและวินิจฉัยโรคช่องปาก / วรางคณา ชิดช่วงชัย, สุพาณี ธนาคุณ, บรรณาธิการ

การตรวจและวินิจฉัยโรคช่องปาก Read More »

ชื่อเรื่อง : ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ชื่อผู้แต่ง : ลออ สิงหโชติสุขแพทย์ Call Number : 610.7368 ล163ป 2565 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 6 พฤษภาคม 2567 หนังสือ “ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ” เล่มนี้มีเนื้อหารายบทได้แก่ กระบวนการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชการตรวจประเมินสภาพจิต การใช้ตนเองเพื่อการบำบัด การให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัด กิจกรรมกลุ่มบำบัด การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาทางจิตเวช และการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ท้ายเล่มยังได้รวบรวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลยไว้ด้วย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรด้านสุขภาพ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป Link to Library Row Hit Heading 1 1 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Read More »

ชื่อเรื่อง : การเริ่มต้นธุรกิจทำงานอย่างไร ชื่อผู้แต่ง : อิสรีย์ แจ่มขำ, ผู้แปล Call Number : 658 ก459 2565 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 10 เมษายน 2567 จากการปรับสมดุลบัญชีไปจนถึงการสร้างแบรนด์ และจากการมองหาตลาดใหม่ๆ ไปจนถึงการเอาตัวรอดจากวิกฤต คู่มือนำทางเล่มนี้จะบอกให้คุณรู้ทุกสิ่งที่คุณต้องการ เพื่อทำให้การเริ่มต้นธุรกิจของคุณโดดเด่นกว่าใคร และคงอยู่ไปตราบนานเท่านาน เนื้อหาในเล่มเต็มไปด้วยภาพประกอบที่เข้าใจง่าย และปราศจากคำแนะนำที่ไร้สาระ หนังสือ “การเริ่มต้นธุรกิจทำงานอย่างไร” เล่มนี้จะปลดปล่อยความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการในตัวคุณ และช่วยให้คุณเปลี่ยนความคิดที่ยิ่งใหญ่ของคุณให้กลายเป็นการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ Link to Library Row Hit Heading 1 1 การเริ่มต้นธุรกิจทำงานอย่างไร/ DK ; อิสรีย์ แจ่มขำ, ผู้แปล

การเริ่มต้นธุรกิจทำงานอย่างไร Read More »

ชื่อเรื่อง : เวชศาสตร์ช่องปากสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป ชื่อผู้แต่ง : สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ Call Number : 616.31 ส731ว 2565 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 9 เมษายน 2567 หนังสือ “เวชศาสตร์ช่องปาก สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลักคือ ให้ทันตแพทย์ทั่วไปได้รู้จักรอยโรคในช่องปากที่พบบ่อยและสามารถจัดการรอยโรคเหล่านั้นเบื้องต้นได้ นอกจากหนังสือเล่มนี้ จะเน้นการให้การรักษาผู้ป่วยแล้ว ยังเน้นเรื่องการประเมินสภาวะของผู้ป่วยในการรักษาเพื่อให้การรักษาทางเวชศาสตร์เป็นไปอย่างเป็นองค์รวมมากขึ้น หนังสือเล่มนี้ยังมีขนาดกระทัดรัด สามารถใช้เป็นคู่มือสำหรับทันตแพทย์ทั่วไปในการซักประวัติ การตรวจ รวมถึงการวินิจฉัยและการรักษารอยโรคและความเจ็บปวดในช่องปากและใบหน้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย Link to Library Row Hit Heading 1 1 เวชศาสตร์ช่องปากสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป / สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ

เวชศาสตร์ช่องปากสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป Read More »