ทฤษฎีสังคมวิทยา 

ทฤษฎีสังคมวิทยา ชื่อเรื่อง : ทฤษฎีสังคมวิทยา 

ื่อผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช 

Call Number : 301 ส837ท 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 11 เม.ย.2566  หนังสือ “ทฤษฎีสังคมวิทยา” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ทฤษฎีพื้นฐานสำหรับทำความเข้าใจสังคม ซึ่งในแต่ละทฤษฎีส่วนใหญ่จะถูกพัฒนาขึ้นมาในโลกตะวันตก โดยผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาทฤษฎีต่าง ๆ อาทิเช่น ทฤษฎีสังคมวิทยาคลาสสิค : ก้องต์ ดูไคม์ เวเบอร์, ทฤษฎีมาร์กซิสม์, ทฤษฎีนีโอมาร์กซิสม์ ฯลฯ พร้อมคำศัพท์และคำอธิบายทฤษฎีง่าย ๆ แก่การเข้าใจทำให้ผู้อ่านเกิดความสนใจและสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ มาทำความเข้าใจในสภาวะทางสังคมได้เป็นอย่างดี และหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์มากสำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาสังคมวิทยา มาติดตามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือเล่มนี้ 


Link to Library

Row Hit Heading
1 3 oทฤษฎีสังคมวิทยา / สุภางค์ จันทวานิช

 

ทฤษฎีสังคมวิทยา