ทฤษฎีเครื่องวัดไฟฟ้า

ทฤษฎีเครื่องวัดไฟฟ้าชื่อเรื่อง : ทฤษฎีเครื่องวัดไฟฟ้า  

ชื่อผู้แต่ง : มงคล ทองสงคราม    

Call Number : 621.37 ม114ท 2556 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  13 ธ.ค.2565 หนังสือ “ทฤษฎีเครื่องวัดไฟฟ้า” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า โดยผู้เขียนมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอนเป็นอย่างมาก และได้รวบรวมเนื้อหาตั้งแต่ความรู้พื้นฐานในการศึกษาเครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า, เครื่องวัดทางไฟฟ้า, เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ, บริดจ์ และออสซิลโลสโคป พร้อมภาพประกอบที่ช่วยอธิบายเฉพาะใจความสำคัญที่ทำให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะนำไปศึกษาวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิชาไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทฤษฎีเครื่องวัดไฟฟ้ากันได้ จากหนังสือเล่มนี้


Link to Library

Row Hit Heading
1 2 oทฤษฎีเครื่องวัดไฟฟ้า / มงคล ทองสงคราม

ทฤษฎีเครื่องวัดไฟฟ้า