นำเสนอข้อมูลวิเคราะห์ด้วย Power BI 

นำเสนอข้อมูลวิเคราะห์ด้วย Power BIชื่อเรื่อง : นำเสนอข้อมูลวิเคราะห์ด้วย Power BI 

ชื่อผู้แต่ง : มณีนุช สมานหมู่ 

Call Number: 005.741 ม132น 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 4 ก.ย.2564 หนังสือ “นำเสนอข้อมูลวิเคราะห์ด้วย Power BI”  หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวการใช้โปรแกรม Power BI เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอเป็นภาพวิชวลในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถโต้ตอบภายในองค์กรได้ เริ่มตั้งแต่ การทำความรู้จัก Power BI  Power BI Desktop การรับข้อมูลเพื่อใช้งาน จัดการข้อมูลด้วย Power Query ฯลฯ พร้อมมีภาพประกอบอธิบายขั้นตอนต่าง  ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นและสามารถปฏิบัติตามได้ จากหนังสือเล่มนี้ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์ด้วย Power BI / มณีนุช สมานหมู่

นำเสนอข้อมูลวิเคราะห์ด้วย Power BI