ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ LC (Listening)

ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ LC : (Listening)ชื่อเรื่อง: ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ LC : (Listening) 

ชื่อผู้แต่ง: อีคีแทก 

Call Number: 428.0076 อ769ป 2563 

รายละเอียด:แนะนำหนังสือ  29ต.ค. 2563 หนังสือ “ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ LC : (Listening) ” หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมข้อสอบชุดของ Listening หรือการฟัง จำนวน 10 ชุด เพื่อเป็นการติวข้อสอบฝึกฝนทักษะการฟังและสามารถตอบคำถามภาษาอังกฤษให้ทันเวลาที่กำหนดได้ ใครสนใจที่จะทำการทดสอบ ข้อสอบโทอิคนี้ เล่มนี้ ไม่ควรพลาด ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ LC : (Listening) / อีคีแทก ; พลอยพรรณ จันทร์สว่าง, ผู้แปล

ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ LC (Listening)