ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากรที่นักบัญชีและนักบริหารควรทราบ

ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากรที่นักบัญชีและนักบริหารควรทราบชื่อเรื่อง :  ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากรที่นักบัญชีและนักบริหารควรทราบ 

ชื่อผู้แต่ง : ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม 

Call Number : 343.04 ด728ป 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 9 มี.ค.2566 หนังสือ “ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากรที่นักบัญชีและนักบริหารควรทราบ” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร โดยผู้เขียนได้จัดพิมพ์ครั้งที่ 3 เพื่อให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการรวบรวมปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรที่พบบ่อยในการประกอบธุรกิจ และเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชี และฝ่ายกฎหมาย บุคคลที่ไม่ใช่นักกฎหมายอ่านเข้าใจง่าย และมีหลักเกณฑ์ข้อกฎหมาย พร้อมยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในทางธุรกิจ ซึ่งหนังสือเล่มนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติงานทางภาษีและบุคคลที่สนใจ มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ จากหนังสือเล่มนี้


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร / ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

 

ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากรที่นักบัญชีและนักบริหารควรทราบ