ปั้นลูกให้รวยด้วยกระเป๋าสองใบ

ปั้นลูกให้รวยด้วยกระเป๋า 2 ใบชื่อเรื่อง:ปั้นลูกให้รวยด้วยกระเป๋าสองใบ 

ชื่อผู้แต่ง : วีรวรรณ พรหมอุปถัมภ์

Call Number:  พ 158 ว735ป 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  3 ต.ค. 2563 หนังสือ “ ปั้นลูกให้รวยด้วยกระเป๋าสองใบ”  หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางในการเรียนรู้และช่วยเป็นคู่มือของพ่อแม่เพื่อใช้เป็นการวางรากฐานการเลี้ยงดูลูกให้ประสบความสำเร็จ และวันนี้คุณอยากเห็นลูกคุณเติบโตมีชีวิตที่มั่นคง สมารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้ ลองมาค้นหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oปั้นลูกให้รวยด้วยกระเป๋า 2 ใบ / วีรวรรณ พรหมอุปถัมภ์ (วีวี่)

ปั้นลูกให้รวยด้วยกระเป๋าสองใบ