พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง และวังเจ้านาย

พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง และวังเจ้านายชื่อเรื่อง : พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง และวังเจ้านาย 

ชื่อผู้แต่ง : ส. พลายน้อย 

Call Number: 728.82 ส111พ 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ   4 ม.ค.2565 หนังสือ พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง และวังเจ้านาย” หนังสือนี้มีเนื้อหาความรู้ประวัติความเป็นมาและสาระน่ารู้ของพระบรมมหาราชวัง 3 พระราชวังสำคัญแห่งราชวงศ์จักรี คือ พระราชวังดุสิต พระราชวังพญาไท และพระราชวังบางปะอิน ในส่วนวังเจ้านายที่สำคัญมี 6 แห่ง  คือ วังบูรพาภิรมย์ วังสราญรมย์ วังท่าพระ วังวรดิศ  วังจันทรเกษม และวังศุโขทัย พร้อมเรื่องราวประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ที่สำคัญ ที่จะมาเล่าและถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจ ที่คุณผู้อ่านอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาค้นหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ !


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง และวังเจ้านาย / ส. พลายน้อย

พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง และวังเจ้านาย