พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้

พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ 

ชื่อผู้แต่ง: จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ 

Call Number: 613 จ225พ 2562 

รายละเอียด:แนะนำหนังสือ  20 ต.ค. 2563 หนังสือพฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ด้านพัฒนาการของพฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมสุขภาพ รวมถึงทฤษฎีต่าง ๆ แบบจำลองพฤติกรรมสุภาพระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับชุมชน และในแนวความคิดเรื่องมุมมองเชิงระบบ ความเข้าใจพฤติกรรมอย่างองค์รวม ใครสนใจและอยากศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้น!


Link to Library

Row Call Number Heading
1 613 จ225พ 2561 oพฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ / จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
2 613 จ225พ 2562 oพฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ / จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ

พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้