พัฒนา Mobile App ด้วย Flutter & Dart

พัฒนา Mobile App ด้วย Flutter & Dartชื่อเรื่อง : พัฒนา Mobile App ด้วย Flutter & Dart 

ชื่อผู้แต่ง : เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล  

Call Number: 005.428 อ881พ 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 3 พ.ย. 2564 หนังสือ พัฒนา Mobile App ด้วย Flutter & Dart  หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานในการเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชัน โดยเริ่มต้นกับ Flutter เป็นเครื่องมือแบบ Opensource การเขียนแอปพลิเคชันเบื้องต้นด้วยภาษา Dart การรับเข้าข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล การจัดการข้อผิดพลาด ข้อมูลบริการ การใช้งานแพ็กเกจ การเผยแพร่แอปพลิเคชันสู่ Play Store ฯลฯ พร้อมความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่าง ๆ แนวคิดการออกแบบ เทคนิค ที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพได้ด้วยหนังสือเล่มนี้ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oพัฒนา Mobile App ด้วย Flutter & Dart / เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล

พัฒนา Mobile App ด้วย Flutter & Dart