พิชิตข้อสอบ Vocab 1,100 ข้อ

พิชิตข้อสอบ Vocab 1,100 ข้อ ชื่อเรื่อง : พิชิตข้อสอบ Vocab 1,100 ข้อ 

ชื่อผู้แต่ง : พาฝัน นิลสวัสดิ์ ดูฮาเมลน์ 

Call Number : 428.24076 พ616พ 2564 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  2 มี.ค.2565 หนังสือ “พิชิตข้อสอบ Vocab 1,100 ข้อ” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ภาษาอังกฤษ โดยรวบรวมคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงาน ฯลฯ และการสอบวัดผลภาษาอังกฤษทุกรูปแบบ อาทิเช่น การสอบเข้ามหาวิทยาลัย การสอบวัดผล TOEIC หรือ TOEFL ที่นำเสนอในรูปแบบแนวข้อสอบเพื่อช่วยฝึกฝนเรียนรู้คำศัพท์ ต่าง ๆ เช่น การหาคำเหมือน,  คำตรงกันข้าม, การหาคำศัพท์ที่เหมาะสมเติมลงไปในประโยคและเนื้อเรื่อง ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้นำคำศัพท์ที่สำคัญมาไว้ให้ผู้อ่านอีกมากมายเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนหรือผู้ที่ต้องการสอบอีกด้วย !


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oพิชิตข้อสอบ Vocab 1,100 ข้อ / พาฝัน นิลสวัสดิ์ ดูฮาเมลน์

พิชิตข้อสอบ Vocab 1,100 ข้อ