พิธีวางพวงมาลา วันที่ระลึก ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งสถาบัน

ระลึก ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งสถาบัน library siam.edu ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นวันครบรอบ ๓๙ ปี การจากไปของ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันในระบบ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ผู้บริหาร อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการนักศึกษาจึงได้มาร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

พิธีวางพวงมาลาวันที่ระลึก ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งสถาบัน