ฟรีแลนซ์เงินล้าน Six-Figure Freelancing

ชื่อเรื่อง : ฟรีแลนซ์เงินล้าน Six-Figure Freelancing

ชื่อผู้แต่ง :นวพันธ์ ปิยะวรรณกร

Call Number : พ 658.041 น297ฟ 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 27 ส.ค.2566

 “ฟรีแลนซ์” คืออาชีพรับจ้างอิสระ ที่ต้องการความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หนังสือเล่มนี้จะแนะนำแนวทางการเตรียมความพร้อม การเป็นฟรีแลนซฺมืออาชึพ ด้วยเทคนิคการสร้างแบรนด์ สร้างรายได้ บริหารความสัมพันธ์ ขายงาน นำเสนอ บริหารงาน ดูแลลูกค้า วางบิล ฯลฯ เพื่อก้าวสู่เส้นทางฟรีแลนซ์เงินล้าน


 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oฟรีแลนซ์เงินล้าน Six-Figure Freelancing/ นวพันธ์ ปิยะวรรณกร