ฟิลิปปินส์ อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก

 

ฟิลิปปินส์ อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกชื่อเรื่อง : ฟิลิปปินส์ อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก 

ชื่อผู้แต่ง : เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล 

Call Number : 959.9 ก764ฟ 2562 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  1 ธ.ค.2565 หนังสือ “ฟิลิปปินส์ อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งประเทศฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน อยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายู มหาสมุทรแปซิฟิกและเป็นประเทศที่มีการค้าขายระหว่างโลกตะวันตกกับดินแดนทางฝั่งทะเลตะวันออก และเป็นประเทศที่บรรดาผู้มาเยือนชาวยุโรปต่างหมายที่อยากจะเป็นเจ้าของ นักเดินเรือผู้ค้นพบเรียกขานกันว่า อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ผ่านการปกครองจากหลายชาติมหาอำนาจ จนกระทั่งได้ประกาศอิสรภาพ ปกครองบ้านเมืองด้วยระบอบประชาธิปไตย มาติดตามเรื่องราวประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครองของประเทศฟิลิปปินส์ ได้จากหนังสือเล่มนี้ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oฟิลิปปินส์ อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล

ฟิลิปปินส์ อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก