ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด รู้ก่อน รักษา กลับมาเป็นตัวเอง

ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด รู้ก่อน รักษา กลับมาเป็นตัวเอง ชื่อเรื่อง : ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด รู้ก่อน รักษา กลับมาเป็นตัวเอง 

ชื่อผู้แต่ง : ไคลแมน, แคเรน    

Call Number : พ 618.76 ค989ภ 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 17 ก.พ.2566 หนังสือ “ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด รู้ก่อน รักษา กลับมาเป็นตัวเอง”  หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพภาวะหลังคลอด โดยผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดปกติทางอารมณ์หลังคลอด ตั้งแต่การรักษาไปจนถึงการป้องกัน และได้ให้ข้อมูลสำคัญ เช่น การระบุอาการ แหล่งข้อมูลสำหรับการรักษาและการช่วยเหลือ รวมถึงเทคนิคทางพฤติกรรมในการจัดการกับอาการต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือที่จะช่วยดูแลสุขภาพภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้เป็นอย่างดี มาติดตามการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจคุณแม่ที่กำลังทุกข์ทรมานกับโรคนี้ให้กลับมาเป็นตัวเองได้อย่างมีความสุขของครอบครัว ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oภาวะซึมเศร้าหลังคลอด รู้ก่อน รักษา กลับมาเป็นตัวเอง / Karen Kleiman (แคเรน ไคลแมน),Valerie Davi

 

ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด รู้ก่อน รักษา กลับมาเป็นตัวเอง