ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม : Obstetric Crisis

ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม : Obstetric Crisisชื่อเรื่อง : ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม : Obstetric Crisis 

ชื่อผู้แต่ง : – 

Call Number: 618.2 ต367 2561 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 30 ก.ค. 2564 หนังสือ“ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม : Obstetric Crisis” หนังสือเล่มนี้เป็นการดูแลสตรีตั้งครรภ์ สูติกรรมแม่ที่พบบ่อย เช่น การคลอดติดไหล่ ตกเลือดหลังคลอด ภาวะชักจากครรภ์เป็นพิษ ภาวะสายสะดือย้อย ฯลฯ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อมารดาและทารกได้ พร้อมภาพประกอบทำให้ผู้ที่ศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นจากหนังสือเล่มนี้ 


Link to Library

Row Hit Heading
1 2 oตำราประกอบภาพ : ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม / วิทยา ถิฐาพันธ์, ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์, บรรณาธิการ

ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม : Obstetric Crisis