ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายชื่อเรื่อง: ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 

ชื่อผู้แต่ง: ภัทรมน สาตรักษ์ 

Call Number: 428.24 ภ371ภ 2563 

รายละเอียด:แนะนำหนังสือ  28 ต.ค. 2563 หนังสือภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ในเรื่องลักษณะของคำ (Parts of Speech ) รวมถึงการจัดทำ หมวดหมู่คำศัพท์จากภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษนส่วนของ Appendix 2 เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์ และเป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบในวิชาชีพทางกฎหมายอีกด้วย ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 10 oภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
2 1 oภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย “การประชุมประจำปีของสมาคมอัยการระหว่างประเทศ” (The Annual Conference o
3 1 oภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
4 1 oภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / ภัทรมน สาตรักษ์

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย