ภูมิศาสตร์กายภาพ

ภูมิศาสตร์กายภาพ ชื่อเรื่อง: ภูมิศาสตร์กายภาพ 

ชื่อผู้แต่ง: มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ฯ 

Call Number: 910.02 ภ679 2563 

รายละเอียด:แนะนำหนังสือ   17 เม.ย. 2564 หนังสือ“ภูมิศาสตร์กายภาพ ” หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาทางภูมิศาสตร์ สิ่งที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ  ภูมิลักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติ โดยในแต่ละเรื่องจะอธิบายอย่างละเอียด มีภาพและตารางประกอบ เข้าใจง่าย ซึ่งนักภูมิศาสตร์และผู้อ่านสามารถเรียนรู้และศึกษาภูมิศาสตร์ ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราได้จากหนังสือเล่มนี้


Link to Library

Row Call Number Heading
1 910.02 ภ679 2557 oภูมิศาสตร์กายภาพ / มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ฯ
2 910.02 ภ679 2563 oภูมิศาสตร์กายภาพ / มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ฯ

ภูมิศาสตร์กายภาพ