รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร เล่ม 5

ชื่อผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ

Call Number : 336.2 ร155 2562 ล5

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 5 ธันวาคม 2566 หนังสือ ” รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร เล่ม 5 = Highlight of revenue Tax ruling volume 5 ” ได้รวบรวมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิตบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาาีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่พบบ่อยในการทำงานของนักบัญชีเพื่อเป็นแนวทาง และวิธีการแก้ปัญหาในการทำงานด้านบัญชี ภาษี ตามหนังสือตอบข้อหารือ เพื่อเสียภาษีได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oรวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร เล่ม 5 / กองบรรณาธิการ