ระบบทำความเย็นและเครื่องเย็น

ชื่อเรื่อง : ระบบทำความเย็นและเครื่องเย็น

ชื่อผู้แต่ง :  นิยม กิจโพธิ์

Call Number : 621.5 น641ร 2565

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 11 ก.ค.2566

มาเรียนรู้ หลักการทำงานของระบบทำความเย็น รู้จักคอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ และสารทำความเย็นต่างๆ เดินท่อ ตรวจรอยรั่ว และการเติมสารทำความเย็น ปัญหาที่พบบ่อยๆ ของตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และวิธีแก้ไข กับหนังสือเล่มนี้


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 Row Hit ow Hit Heading
1 1 1 Row Hit Heading
1 Row Hit Heading
1 1 oระบบทำความเย็นและเครื่องเย็น / นิยม กิจโพธิ์