เปิดบริการระบบประตูทางเข้า-ออกใหม่ ในการเข้าใช้ห้องสมุด

เปิดบริการระบบประตูทางเข้า-ออกใหม่ ในการเข้าใช้ห้องสมุด

เนื่องจากประตูระบบเดิมที่ใช้มานานชำรุด สำนักหอสมุดฯ ได้เปลี่ยนระบบประตูเข้า-ออก ใหม่ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสแกนหน้าผ่านหน้ากากอนามัยได้เลยทั้งประตูทางเข้าและทางออก ทางสำนักหอสมุดฯ ได้เปิดระบบเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. 66 นะคะ ลองมาเข้าใช้บริการที่สำนักหอสมุดฯ กันได้ เราเปิดให้บริการทุกวันค่ะ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)