ลงทุนหุ้นท่ามกลางวิกฤติ

ลงทุนหุ้นท่ามกลางวิกฤติชื่อเรื่อง : ลงทุนหุ้นท่ามกลางวิกฤต 

ชื่อผู้แต่ง : นิเวศน์ เหมวชิรวรากร   

Call Number: พ 332.6322 น678ล 2564 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 22 ก.ย. 2564 หนังสือ ลงทุนหุ้นท่ามกลางวิกฤติ” หนังสือเล่มนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนหุ้นแบบ Value Investment ของไทยหรือ “VI” โดยผู้เขียนได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์จากการลงทุน และความสำเร็จในชีวิตมาถ่ายทอดลงในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งผลการลงทุนแบบ VI สามารถเอาชนะการลงทุนแบบ เก็งกำไร มานานเกือบจะ 20 ปี เมื่อปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือการระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ที่ทำใหเศรษฐกิจต่าง ๆ ต้องเสียหาย ถึงแม้ว่าวิกฤติโควิดจะรุนแรงขึ้น แต่อนาคตของการลงทุนท่ามกลางวิกฤติจะเป็นอย่างไร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ ?


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oลงทุนหุ้นท่ามกลางวิกฤติ / นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

ลงทุนหุ้นท่ามกลางวิกฤต