ลดค่าไฟเป็นล้านด้วยการออกแบบระบบไฟฟ้าวิธีใหม่

ชื่อเรื่อง : ลดค่าไฟเป็นล้านด้วยการออกแบบระบบไฟฟ้าวิธีใหม่

ชื่อผู้แต่ง : ไพศาล จิรานันตรัตน์

Call Number : 621.3121 พ996ล 2565

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  3 มกราคม 2567 หนังสือ “ลดค่าไฟเป็นล้านด้วยการออกแบบระบบไฟฟ้าวิธีใหม่ ” เล่มนี้รวบรวมจากประสบการณ์ผู้เขียน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานมากว่า 30 ปี จากการทำงานตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า เนื่องจากการทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานให้กับอาคารและโรงงานนั้น ที่ปรึกษาจะต้องค้นหาวิธีการที่จะทำการปรับปรุงระบบต่างๆ เพื่อให้ใช้พลังงานลดลง ทั้งพลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ เช่นก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล รวมทั้งเชื้อเพลิงชีวมวล เป็นต้น ดังนั้นหนังสือเล่มนี้ จะเป็นแนวทางการออกแบบระบบไฟฟ้าให้กับวิศวกรไฟฟ้าใช้ในการพิจารณาที่จะนำไปออกแบบให้เกิดการประหยัดพลังงานงาน สามารถส่งผลให้เกิดการประหยัดเงิน ได้นับล้านบาทอย่างแน่นอน


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oลดค่าไฟเป็นล้านด้วยการออกแบบระบบไฟฟ้าวิธีใหม่ / ไพศาล จิรานันตรัตน์