วารสารกรมประชาสัมพันธ์

วารสารกรมประชาสัมพันธ์ชื่อนิตยสาร: วารสารกรมประชาสัมพันธ์
Print ISSN: 0859-4406
สำนักพิมพ์: บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียด
  • แนะนำนิตยสาร 21 ส.ค. 2563 วารสารกรมประชาสัมพันธ์ เป็นวารสารรายสามเดือน เพื่อเผยแพร่นโยบายของรัฐบาลและผลการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ในวารสารยังได้คัดสรรบทความดีๆอีกมากมายให้ท่านได้เลือกอ่าน

Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ปีที่ 7 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค.2545) – จนถึงฉบับปัจจุบัน

Row Call Number Heading
1 วารสาร 700 oกรมประชาสัมพันธ์, วารสาร


วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง : 

Row Call Number Heading
1 วารสาร 700 oa day
2 วารสาร 700 oBig Camera Presents
3 วารสาร 700 oDecoration Guide เดคคอเรชัน ไกด์ (นิตยสาร)
4 วารสาร 700 oDigital camera
5 วารสาร 700 oDVM digital video & multimedia magazine
6 วารสาร 700 oHOME BUYES GUIDE (นิตยสาร)
7 วารสาร 700 oMedia and Communication Inquiry
8 วารสาร 700 oPhototech
9 วารสาร 700 oroom (นิตยสาร)
10 วารสาร 700 oShutter photography
11 วารสาร 700 oThe absolute sound & stage (นิตยสาร)
12 วารสาร 700 oกรมประชาสัมพันธ์, วารสาร
13 วารสาร 700 oการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา, วารสาร
14 วารสาร 700 oการพิมพ์และบรรจุภัณท์, วารสาร
15 วารสาร 700 oกุลสตรี (นิตยสาร)
16 วารสาร 700 oขวัญเรือน
17 วารสาร 700 oครอบครัวข่าว
18 วารสาร 700 oดำรงวิชาการ
19 วารสาร 700 oดิฉัน
20 วารสาร 700 oนิเทศศาสตร์ มสธ., วารสาร
21 วารสาร 700 oนิเทศศาสตร์, วารสาร (Journal of Communication Arts)
22 วารสาร 700 oนิเทศศาสตรปริทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต, วารสาร
23 วารสาร 700 oนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า, วารสาร
24 วารสาร 700 oนิเทศสยามปริทัศน์, วารสาร
25 วารสาร 700 oบ้านและสวน (นิตยสาร)
26 วารสาร 700 oพลอยแกมเพชร (นิตยสาร)
27 วารสาร 700 oแพรว
28 วารสาร 700 oร่มพยอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29 วารสาร 700 oวารสารคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
30 วารสาร 700 oวารสารศาสตร์ (journalism)
31 วารสาร 700 oวารสารหนังสือ
32 วารสาร 700 oสกุลไทย (นิตยสาร)
33 วารสาร 700 oส่งเสริมวิชาการพิมพ์, วารสาร
34 วารสาร 700 oสเตอริโอ
35 วารสาร 700 oสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
36 วารสาร 700 oหญิงไทย

 

วารสารกรมประชาสัมพันธ์