วารสารผู้ไถ่

วารสารผู้ไถ่ชื่อวารสาร: วารสารผู้ไถ่
Print ISSN:
สำนักพิมพ์: แผนกยุติธรรมและสันติ

รายละเอียด
  • แนะนำวารสาร 23 ส.ค. 2563 วารสารผู้ไถ่ จัดพิมพ์โดยแผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.) เพื่อเสนอข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตย ศาสนา สิ่งแวดล้อม และสาระทางสังคมที่นอกเหนือไปจากข่าวสารกระแสหลักตามหน้าหนังสือพิมพ์

Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ปีที่ 32-33 ฉบับที่ 85-90 (ม.ค.-ธ.ค.2554-2555) – จนถึงฉบับปัจจุบัน

Row Call Number Heading
1 วารสาร 200 oผู้ไถ่, วารสาร

วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง : 

Row Call Number Heading
1 วารสาร 200 oธรรมมาตา, วารสาร
2 วารสาร 200 oธรรมรักษ์
3 วารสาร 200 oเบญจมบพิตรสัมพันธ์, วารสาร
4 วารสาร 200 oปัญญา
5 วารสาร 200 oผู้ไถ่, วารสาร
6 วารสาร 200 oพุทธธรรม, วารสาร
7 วารสาร 200 oพุทธสาสนา
8 วารสาร 200 oวิปัสสนาสาร

 

วารสารผู้ไถ่