วิถีคนปานกลาง

ชื่อผู้แต่ง : ธนา เธียรอัจฉริยะ

Call Number : พ 158.1 ธ231ว 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  2 มี.ค. 2567 หนังสือ “วีถีคนปานกลาง” เล่มนี้ ไม่ใช่ฮาวทูที่จะบอกสูตรสำเร็จในชีวิต แต่เป็นหนังสือแห่งแรงบันดาลใจ เป็นกำลังใจให้ลงมือทำเชื่อมั่นในตัวเอง มองเห็นคุณค่าในตัวเอง มองเห็นโอกาสรอบตัว ว่ายังมีวิถีมากมายที่จะเติบโต พัฒนา และงอกงามในแบบของตัวเอง


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oวิถีคนปานกลาง / ธนา เธียรอัจฉริยะ