วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ื่อเรื่อง: วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ชื่อผู้แต่ง: กุลิสรา จิตรชญาวณิช 

Call Number: 371.3 ก728ว 2563 

รายละเอียด:แนะนำหนังสือ   22 เม.ย. 2564  หนังสือ “วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”   หนังสือเล่มนี้เป็นการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องรู้จัก เรียนรู้ ค้นคว้า พัฒนา สร้างสรรค์ และหลากหลายให้กับผู้เรียน โดยผู้สอนจะสามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนได้มีโอกาศที่จะลงมือปฏิบัติ และมีประสบการณ์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เราจึงต้องเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและน่าสนใจอาทิเช่น วิธีการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิด, วิธีการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล, วิธีการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฯลฯ เราจะมีวิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณผู้อ่านและผู้ที่สนใจประสบกับความสำเร็จได้อย่างแน่นอน


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oวิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / กุลิสรา จิตรชญาวณิช, เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ

วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21