วิธีเอาชนะโรควิตกกังวลและอาการแพนิกเฉียบพลัน

ชื่อเรื่อง : วิธีเอาชนะโรควิตกกังวลและอาการแพนิกเฉียบพลัน

ชื่อผู้แต่ง : เคลาส์ เบิร์นฮาร์ดท์ ; ปวีณา ชุณศาสตร์, ผู้แปล

Call Number : 616.85223 บ871ว 2565

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 6 เมษายน 2567 หนังสือวิธีเอาชนะโรควิตกกังวลและอาการแพนิกเฉียบพลัน” เล่มนี้แปลจากต้นฉบับภาษาเยอรมัน โดยผู้เขียนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรควิตกกังวล มีวิธีการรักษาโดยไม่ใช้ทฤษฎีการเผชิญหน้า (Exposition) ไม่มีแบบฝึกการหายใจไม่มีการค่อยๆ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ทั้งยังไม่มีการขุดลึกเรื่องราวสมัยเด็ก เขาปฏิเสธการใช้ยาต้านอาการซึมเศร้าและยานอนหลับอย่างเข้มงวด ยกเว้นจะใช้เพียงเล็กน้อยในกรณีจำเป็นเท่านั้น ความสำเร็จของเขานั้นเห็นได้จากการที่คนไข้มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของเขาสามารถกำจัดอาการแพนิกเฉียบพลันได้โดยสิ้นเชิง เคลาส์ เบิร์นฮาร์ดท์ ได้สร้างรูปแบบการบำบัดที่เป็นที่นิยมในประเทศมาเป็นเวลาหลายปี ทั้งยังใช้ความรู้จากการวิจัยสมองสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานในการนำเสนอวิธีการบำบัดโรควิตกกังวลแบบใหม่ ซึ่งเป็นการใช้กระบวนการของสมองของมนุษย์  แบบฝึกและวิธีง่ายๆ ในหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้ป่วยโรควิตกกังวลและอาการแพนิกเฉียบพลันสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่ปราศจากความหวาดกลัวและเป็นปกติได้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oวิธีเอาชนะโรควิตกกังวลและอาการแพนิกเฉียบพลัน/ เคลาส์ เบิร์นฮาร์ดท์ ; ปวีณา ชุณศาสตร์, ผู้แปล