ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย = Common cardiac surgery (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อผู้แต่ง : จรัญ สายะสถิตย์

Call Number : 617.41 จ154ศ 2560

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 3 ธันวาคม 2566 หนังสือ “ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย = Common cardiac surgery (ฉบับปรับปรุง)” โรคหัวใจยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญและมีอัตราการเสียชีวิตสูง เป็นอันดับต้น ๆ ของโลกตลอดมา การผ่าตัดหัวใจเป็นการรักษา วิธีสุดท้าย ในกรณีที่การรักษาหัวใจด้วยวิธีอื่น ๆ ไม่ได้ผล เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรอดชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมโรคหัวใจและหลักการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจที่พบบ่อย เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของนักศึกษาแพทย์และ บุคลากรสาธารณสุขที่สนใจ ตลอดจนสามารถนำเอาไปใช้ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจต่อไป


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย / จรัญ สายะสถิตย์