สนทนาภาษาอังกฤษ 9 อาชีพ 99 สถานการณ์ 

สนทนาภาษาอังกฤษ 9 อาชีพ 99 สถานการณ์ชื่อเรื่อง : สนทนาภาษาอังกฤษ 9 อาชีพ 99 สถานการณ์ 

ชื่อผู้แต่ง : Robert and Suthat  

Call Number: 428.34 ร936ส 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 17 พ.ย. 2564 หนังสือ “สนทนาภาษาอังกฤษ 9 อาชีพ 99 สถานการณ์” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาภาษาอังกฤษที่ได้รวบรวมบทสนทนาหลากหลายสถานการณ์เหมาะกับบุคคลหลายอาชีพ อาทิเช่น ภาษาอังกฤษสำหรับคนนำเที่ยว ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานร้านอาหาร ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวดเเพื่อสุขภาพและเสริมสวย ฯลฯ พร้อมคำศัพท์ สำนวน ต่าง ๆ มาไว้ในหนังสือเล่มนี้ ที่จะทำให้คุณได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้และคุณก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีด้วยหนังสือเล่มนี้ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oสนทนาภาษาอังกฤษ 9 อาชีพ 99 สถานการณ์ / Robert and Suthat

สนทนาภาษาอังกฤษ 9 อาชีพ 99 สถานการณ์