สนามแม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetic Fields

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetic Fieldsื่อเรื่อง: สนามแม่เหล็กไฟฟ้า : Electromagnetic fields 

ชื่อผู้แต่ง:   วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ 

Call Number:530.141 ว868ส 2562 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  12 ก.ย.2563 หนังสือ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า : Electromagnetic fields  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประวัติและความสำคัญของวิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้า การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิติ สนามไฟฟ้าภายใวัสดุ ฯลฯ ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มนี้มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวอย่างโจทย์รวมถึงการประยุกต์และวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเพื่อให้นักศึกษาที่มีความสนใจได้เรียนรู้เพิ่มเติมและเข้าใจมากยิ่งขึ้นจากหนังสือเล่มนี้ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oสนามแม่เหล็กไฟฟ้า / วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า : Electromagnetic fields