สร้างการเรียนรู้สำหรับ AI ด้วย Python Machine Learning

สร้างการเรียนรู้สำหรับ AI ด้วย Python Machine Learningชื่อเรื่อง : สร้างการเรียนรู้สำหรับ AI ด้วย Python Machine Learning 

ชื่อผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง 

Call Number : 006.31 บ253ส 2564 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  1 มี.ค.2565 หนังสือ “สร้างการเรียนรู้สำหรับ AI ด้วย Python Machine Learning หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการโมเดล วิธีคิดและการคำนวณของแต่ละโมเดลด้วยคณิตศาสตร์ระดับพื้นฐาน และยังเสนอขั้นตอนการใช้งานผ่านไลบรารี่ ScikitLearn ที่ช่วยให้ผู้อ่านได้ใช้งานที่หลากหลายและเรียนรู้หลักการต่าง ๆ ของ Machine Learning นั้นก็คือวิธีการคิดของ AI ที่จะช่วยในส่วนการคำนวณ การทำนายผลและตัดสินใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงาน AI ได้เป็นอย่างดี มาสร้างการเรียนรู้สำหรับ AI ด้วย Python Machine Learning กันด้วยหนังสือเล่มนี้ !


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oสร้างการเรียนรู้สำหรับ AI ด้วย Python Machine Learning / บัญชา ปะสีละเตสัง

สร้างการเรียนรู้สำหรับ AI ด้วย Python Machine Learning